Bánh rán

Bánh rán
Bánh rán

Cấp độ

1

Danh tiếng

10

Điểm số

2775

Là thành viên từ ngày: 12/03/2016, đã có 250 bài viết

Bài viết của Bánh rán

Chỉ hiển thị 5 bài viết.
Hận thằng chơi ác
play
Bánh rán   10/09/2016   437   0
 Sao ra bây giờ?

Trước và sau
play
Bánh rán   10/09/2016   986   0
 Qúa khớp lun mà.

Tưởng bở
play
Bánh rán   10/09/2016   417   0
 Muốn cao huyết áo thiệt chứ.

Khi tổng thống chơi lầy
play
Bánh rán   10/09/2016   441   0
Pá đạo thiệt chứ.

Có điểm khác biệt nào không?
Bánh rán   10/09/2016   1.131   0
 Khá khen cho bạn nào tìm ra được sự khác biệt giữa hai tấm hình này.