Quyền lợi tác giả

Lý do tại sao bạn nên tham gia cùng botaytoantap.com

Kiến thức là vô tận và việc học là không ngừng nghỉ, đặc biệt với mong muốn chia sẻ kiến thức với những thế hệ đi sau vì vậy chúng tôi rất khuyến khích bạn tham gia nội dung cho website.

Chia sẻ kiến thức

Việc chia sẻ kiến thức giống như việc bạn học thêm được lần nữa

Phát triển thương hiệu cá nhân

Bạn vẫn giữ 100% quyền tác giả với những bài viết được đăng trên botaytoantap.com. Hơn nữa, botaytoantap.com sẽ tích hợp tài khoản Google Plus của bạn vào bài viết và sử dụng tên của bạn làm tác giả khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Quảng cáo

Chúng tôi chấp nhận bạn chèn liên kết vào chữ ký và bài viết để quảng cáo cho dịch vụ của bạn.

Xây dựng mối quan hệ công đồng

Sẽ có nhiều người biết đến bạn hơn sau khi đọc bài viết. Cùng với việc đứng vào hàng ngũ chuyên gia, bạn sẽ được cộng đồng Marketer đánh giá cao có tạo được ấn tượng tốt.

Truyền thông rộng rãi

Ngay sau khi bài của bạn được đăng trên botaytoantap.com, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa bài viết của bạn lên các phương tiện truyền thông xã hội như: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Slideshare, email cho những người đã đăng kí nhận tin, các diễn đàn.