Ranh ngôn

Những câu ranh ngôn bất hủ chỉ có tại Bó tay toàn tập
18 ranh ngôn hay
Gõ Kiến   19/03/2016   423   0
1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.    2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính.    3. Tôi nghĩ ...