Ranh ngôn

Những câu ranh ngôn bất hủ chỉ có tại Bó tay toàn tập
Ranh ngôn đọc xong ai cũng phải há hốc mồm ra cười
Gõ Kiến   17/10/2018   1.304   0
THÁCH BẠN ĐỌC XONG KHÔNG CƯỜI ĐẤY :v 🤣🤣🤣🤣🤣   1. Tôi không ăn thịt ốc sên. Tôi thích ăn nhanh!    2. Đừng bao giờ gõ cửa thần chết. Cứ ...

18 ranh ngôn hay
Gõ Kiến   19/03/2016   1.628   0
1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.    2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính.    3. Tôi nghĩ ...